Kosten en vergoedingen

Intake en consult: 
€ 84,70 incl. btw (sessie 50 minuten, voorbereiding, verslaglegging en correspondentie)

Relatietherapie:
€ 54,45 incl. btw per persoon
(sessie 60 minuten, voorbereiding, verslaglegging en correspondentie)

Consulten in de avonduren zijn mogelijk.

Vergoedingen door de Zorgverzekeraar
Kosten

Aanmelden kan zonder verwijskaart van de huisarts. Psychosociale therapie wordt door de zorgverzekeraar beschouwd als alternatieve- of complementaire psychologische zorg. De complementaire gezondheidszorg wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Lees hiervoor zorgvuldig de (aanvullende) polis van de zorgverzekeraar. 

Of kijk even op de link van de beroepsvereniging NVPA, waar u precies kunt zien hoeveel u vergoed krijgt.
https://nvpa.org/verzekeringen/public


In eerste instantie ga ik ervan uit dat psychische-  en emotionele klachten een normale menselijke reactie zijn op té moeilijke levensgebeurtenissen. Ik spreek dus liever niet van een psychische stoornis.  

Behandeling vanuit het basispakket is alleen mogelijk in de reguliere GGZ wanneer er een diagnose volgens DSM V is gesteld. Er is dan sprake van een psychische stoornis.

 

Vergoeding vanuit het basispakket is in mijn praktijk dus niet mogelijk.